Danske Fodterapeuter uddeler i år prisen Årets Fod til sundhedsordføreren fra Det Konservative Folkeparti Mette Abildgaard. Baggrunden er hendes kamp for, at fodterapeuter ikke skal betale så meget for at være omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn som fx hospitaler, plejehjem og store lægeklinikker.

 

Mette Abilgaard:

’I forhold til de her gebyrer har vi spurgt utrolig meget ind til den måde, de er kategoriseret på. Vi har haft svært ved at forstå, at der ikke skulle være større forskel på, hvad det koster at føre tilsyn på et plejehjem, hvor der jo alt andet lige er mange ansatte, og hvad det koster at føre tilsyn hos eksempelvis en praktiserende fodterapeut, som har sin egen lille klinik. Vi har spurgt meget ind til det, og vi fik også indrømmelser i den proces, vi var i; det var vi meget taknemmelige for. Der er blevet etableret en selvstændig kategori nu, hvor nogle af de her aktører, som vi ikke vurderer udgør den helt store risiko, er blevet lagt ind, altså eksempelvis fodterapeuterne.’

Konservative har ligeledes spurgt, om gebyret afspejler udgiften til at føre tilsyn og har fået at vide, at ordningen hviler i sig selv. Desuden har partiet spurgt, hvorfor man fx vil føre tilsyn med fodterapeuter, når man ikke har gjort det tidligere. Og har fået det svar, at man ikke kender den fulde risiko, fordi tal fra Patienterstatningen ikke giver noget dækkende billede. Man får derfor først et overblik om tre år, når ordningen skal evalueres.  

 

Prisen Årets Fod uddeles hvert år på Fodens Dag. I år er det den 15. september. Prisen består af et stykke original kunst udført af Leif Sylvester.

 

Tidligere modtagere af prisen Årets Fod:

2014: Region Syddanmark

2013: Overlæge Johnny Frøkjær, Odense Universitetshospital

2012: Peter Lotinga, medlem af Slagelse Byråd

2011: Finn Bojsen-Møller, lektor, dr.med.

 

 

Kriterierne for at få Årets Fod er:

Modtageren kan være en person eller en organisation. Modtageren af Årets Fod skal i løbet af året, eller gennem en længere årrække, have sat fokus på foden eller fødder som emne. Det kunne f.eks. være gennem sit erhverv som udøver, eller som fortaler for emner der har indflydelse på fødder eller fodsundhed.

Mette Abolgaard får prisen Årets Fod  hendes kamp kamp for, at fodterapeuter ikke skal betale så meget for at være omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn som fx hospitaler, plejehjem og store lægeklinikker
Mette Abolgaard får prisen Årets Fod hendes kamp kamp for, at fodterapeuter ikke skal betale så meget for at være omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn som fx hospitaler, plejehjem og store lægeklinikker