Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Førstehjælpskurser, hygiejnerutiner, kvalitetsovervågningsplaner og journalgennemgang har ikke spændt ben for 96 procent af de medlemmer, der er blevet akkrediteret frem til juli 2019. Det viser en ny opgørelse, som Danske Fodterapeuter har lavet på baggrund af surveyrapporter fra IKAS. Alle 105 klinikker, der er gået gennem forløbet, er blevet akkrediteret, hvoraf 101 er blevet det uden bemærkninger. Kun fire klinikker er altså blevet akkrediteret med bemærkninger.

Sender et stærkt signal
’Jeg er stolt over og glad for, at det er lykkes for alle klinikker at opnå akkreditering. Det er en proces, der kræver en særlig indsats, men det ser i den grad ud til, at vi når flot i mål med kvalitetsarbejdet i slutningen af 2021. Det vil give vores klinikker et løft og et synligt kvalitetsstempel og sende et stærkt signal om, at statsautoriserede fodterapeuter ikke bare er en garanti for en høj faglighed, men også en høj kvalitetstandard i hele patientforløbet’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter. 

Status hvert kvartal
Danske Fodterapeuter har fra starten af akkrediteringsprocessen fulgt udviklingen tæt med løbende statusser for at justere på forholdene og støtte op om medlemmerne. Birgitte Silkjær, kvalitetskonsulent, er ansvarlig for at følge op på akkrediteringsforløbet og for at lede medlemmerne godt igennem det. Hun ser de kvartalsmæssige statusser, som et uundværligt redskab, fordi det giver et indblik i de udfordringer, der er størst blandt dem, der skal akkrediteres.

’Vi har brug for indsigt for at kunne sætte ind på de steder, hvor det er allermest nødvendigt. Tallene i statusserne viser også, om de initiativer, vi søsætter, hjælper på problemet, eller om vi skal tænke i nye baner. Heldigvis har vores indsatser indtil videre båret frugt, hvilket blandt andet har været tilfældet med kvalitetsovervågningsplanerne, som 25 procent af klinikkerne på et tidspunkt havde svært ved at opfylde. Vi lagde derfor en simpel version af en kvalitetsovervågningsplan på akkrediteringshjemmesiden og gav deltagerne på informationsmøderne mulighed for at udfylde den. Den indsats betød, at andelen af klinikker, der havde problemer med kvalitetsovervågningsplanerne, faldt fra 25 til 0 procent efter to kvartaler’.

Klinikken gennemgår selv journalen
Birgitte Silkjær fortæller, at det også volder problemer for klinikkerne at følge best practice i deres undersøgelse og behandling. Det har fået Danske Fodterapeuter til udlevere alle tre best practice-beskrivelser på informationsmøderne og forklare, hvordan man bruger dem i praksis og identificerer mangler i en journalgennemgang. Det har løsnet op for problemet, men er stadig det krav, flest klinikker kæmper med at opfylde.

’Vi fandt også ud af, at der var en udbredt misforståelse om, at det var surveyorne, der skulle lave journalgennemgangen. Men det er ikke korrekt - det er klinikken selv, der skal stå for det. Derfor sendte vi et nyhedsbrev ud, hvor vi rettede misforståelsen, og indførte gruppearbejde i journalgennemgang på informationsmøderne. For nylig har vi desuden lavet en vejledning i journalgennemgang, der vil komme de næste, der skal akkrediteres, til gode’, siger hun.

Stemningen er god
Størstedelen af de klinikker, der har deltaget i akkrediteringsforløbet, giver udtryk for, at de har fået brugbar information på informationsmøderne og på akkrediteringshjemmesiden. De få, der ikke er tilfredse, forklarer sig blandt andet ved, at de ikke kan huske, hvad der blev sagt på møderne.

’Når klinikkerne har haft surveybesøg, vurderer langt de fleste, at det har været en god oplevelse og giver udtryk for, at surveyorne har været gode til at skabe en behagelig stemning. Det er vi meget tilfredse med, da vi ved, at mange er nervøse, når surveyoren ankommer til klinikken’, siger Birgitte Silkjær.

Hun fortæller, at Danske Fodterapeuter har været bevidste om udfordringer med nervøsitet og derfor har tilpasset informationsmøderne, så de også klæder deltagerne mentalt på til forløbet. Det er en af grundene til, at der nu deltager en fodterapeut, der har været igennem forløbet, eller en surveyor, der kan svare på konkrete spørgsmål. Begge med det formål at berolige deltagerne og skabe større forståelse for de krav, der bliver stillet til dem.

Samarbejde om problemer
Opstartshonoraret på 6.250 kroner skal normalt udbetales, når man starter på akkrediteringsforløbet. Men det har i stigende grad voldt problemer, da Danske Fodterapeuter kan se, at andelen af dem, der har fået udbetalt beløbet rettidigt, er faldet fra 90 procent i 2018 til 69 procent i 2019.

 ’Vi har gjort Danske Regioner opmærksomme på problemet flere gange og ved, at de arbejder på at få løst problemet med IKAS. I det hele taget holder vi løbende møder med IKAS, hvor vi tager fat på uoverensstemmelser eller udfordringer, som medlemmerne møder i akkrediteringsforløbet. Og det synes jeg, at vi er kommet godt i mål med på mange punkter’, siger Birgitte Silkjær.

Oversigt over hyppigste fund

 

4. kvartal 2018

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

Standard 01, indikator 02:
Manglende kvalitetsovervågningsplan.

 

24,4 %

 

 

18 %

 

 

0 %

 

Standard 02, indikator 01:

Journalen afspejler ikke, at klinikken følger best practice for indlæg, bøjler, diabetes.

 

22 %

 

24 %

 

27,5 %

Standard 02, indikator 02:
Afvigelser fra best practice er ikke dokumenteret med en faglig begrundelse for afvigelsen.

 

14,6 %

 

26 %

 

20 %

Standard 02, indikator 06
Manglende journalgennemgang – fokus best practice.

 

26,8 %

 

28 %

 

20 %

Standard 03, indikator 02
Manglende dokumenteret samtykke til behandlingsplan.

 

24,4 %

 

26%

 

15%

Standard 03, indikator 06
Manglende journalgennemgang.

 

26,8 %

 

28 %

 

20 %

Standard 04, indikator 01
Patienter identificeres ikke korrekt.

 

26,8 %

 

8 %

 

7,5%

Standard 05, indikator 03
Genbehandling – fx brug af bageovn til sterilisation af instrumenter.

 

17,1 %

 

10 %

 

15%

 

Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True

Om akkreditering af fodterapipraksis

Akkreditering af fodterapipraksis er en del af Den Danske Kvalitetsmodel, som blev aftalt i overenskomsten mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner i 2017.
Det er målet, at alle klinikker, der er en del af overenskomsten, er akkrediteret senest den 30. september 2021.

Læs mere om akkrediteringen her

Foto: Jørgen True
Foto: Jørgen True