Formålet er at skabe flere praktikpladser for unge på erhvervsuddannelserne.

Hvis du har modtaget brevet, er det formentlig, fordi du i 2017 har indbetalt ATP til mere end en erhvervsuddannet fuldtidsansat – altså fx rengøringspersonale, receptionister eller dig selv. Det er sådan, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udvælger de virksomheder, der skal have brevet tilsendt. Der er altså ikke tale om, at du skal have fodterapistuderende i praktik, da fodterapeuter ikke står på listen over erhvervsuddannede, der skal i praktik.  

Har du ikke indbetalt ATP for mere end en erhvervsuddannet fuldtidsansat i din klinik eller har du gjort det frivilligt som selvstændig, hvilket er en mulighed, oplyser Arbejdsigvernes Uddannelsesbidrag, at du ikke vil modtage flere breve. Du skal derfor ikke gøre mere.

Har du spørgsmål til praktikordningen, kan du ringe til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på telefon 70113070.

Har du betalt ATP for mere end en erhvervsuddannet, du har ansat, kan du have fået brev om praktikpladser.
Har du betalt ATP for mere end en erhvervsuddannet, du har ansat, kan du have fået brev om praktikpladser.