”Gå Godt” er de statsautoriserede fodterapeuters patientmagasin, der distribueres gratis via landets fodterapeuter.

”Gå Godt” kan hentes i venteværelser hos landets mere end 1.800 fodterapeuter samt hos læger, tandlæger, fysioterapeuter o.lign.

Danske Fodterapeuter anslår at mere end 675.000 mennesker hvert år går til fodterapeut. Med ”Gå Godt” har Danmark et medie, der henvender sig direkte til dem.

 

Kontakt vedrørende annoncering

Rosendahls Mediaservice
Jette Sterndorff-Jessen
jsj@rosendahls.dk
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg N
7610 1147
www.rosendahls-mediaservice.dk

 

 

Medieinformation

Klik hér for at hente medieinformation


Redaktionel profil, stil og tone

”Gå Godt” er et indbydende magasin med en høj troværdighed. Indholdet er veldokumenteret og seriøst. Magasinet er positivt og handlingsorienteret. ”Gå Godt” handler om fødder, men også om de mange ting omkring kroppens bevægelighed, som gør, at man har det godt i hverdagen.

 

Web

”Gå Godt” har en hjemmeside der hedder altomfoden.dk, der samler alt relevant information om fødder og bringer artikler samt andet relevant stof fra ”Gå Godt”.

 

Distribution

Magasinet distribueres målrettet til medlemmer af Danske Fodterapeuter. Der findes godt 1.000 klinikker i Danmark, og gennem disse får patienterne et gratis magasin med hjem

GÅ GODT udkommer 4 gange om året i et oplag på ca.
6.000 eksemplarer.

Magasinet har hver gang min. 32 sider og udkommer i marts, maj, september og november.

Klik på bladet for at læse Gå Godt

Målgruppe

Der er 4 store grupper af patienter, der kommer på fodklinikker.
Gå Godt henvender sig til alle fire grupper:

De ældre, som har belastet deres fødder gennem et langt liv med stiletter og sikkerhedssko, eller som med alderen har fået problemer med blodcirkulation – eller simpelthen at nå ned til fødderne.


De syge, som ofte er diabetikere, men som også kan lide af skavanker som nedgroede negle eller klumpfod, som kræver særlig behandling.


Sportsudøvere, hvis sportsgren belaster fødderne. Det er typisk løb, skisport, fodbold, håndbold, badminton, tennis og dans.


Forebyggelse: Et stigende antal patienter kommer for at forebygge og øge deres velvære, men uden at have konkrete problemer. Til gengæld er det en effektiv måde at undgå problemer på senere.


Læs mere om Gå Godt

Gå Godt - magasinet til alle der gerne vil vide mere om sundhed, velvære og fodterapi.Abonnement på Gå Godt

Bestil dit abonnement på Gå Godt - og få Helse med helt gratis.