Medlemskab af Danske Fodterapeuter

Danske Fodterapeuter tilbyder forskellige typer medlemskab, så du altid kan tilpasse dit medlemskab til din situation.

Aktivt medlem

For dig, der er uddannet statsautoriseret fodterapeut, og er i arbejde som fodterapeut eller søger arbejde.
Meld dig ind her

 

Aktivt medlem i udlandet

For dig, der er statsautoriseret fodterapeut, og arbejder i udlandet.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Passivt medlem

For dig, der er stoppet med at arbejde som fodterapeut, men som gerne vil følge lidt med.
Du skal benytte denne blanket for at ændre dit medlemskab fra aktiv til passivt.

 

Fra passivt til aktivt medlemskab

For dig der igen ønsker at være aktiv medlem af Danske Fodterapeuter.
Ønsker du at gå fra passivt medlem til aktivt medlem, skal du benytte denne blanket.

 

Nedsat kontingent

Forhold der berettiger til nedsat kontingent, er barselsorlov, forældreorlov på fuld tid eller fuld ledighed. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for andre ekstraordinære tilfælde, hvor der også kan bevilges nedsat kontingent.

Du skal benytte denne blanket for at ansøge om nedsat kontingent.

 

Lærere

Denne kontingenttype er forbeholdt undervisere på de to fodterapeutskoler.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Ydere (uden medlemskab)

Har du et ydernummer, men IKKE er medlem af Danske Fodterapeuter, skal du betale en yderafgift.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Studerende

For dig der studerer på enten Fodterapeutskolen i København eller Randers og gerne vil have glæde af foreningens tilbud og muligheder under din uddannelse.
Meld dig ind her.

 

_________________________________________________________

 

Erhvervs- og ansvarsforsikring

Som aktivt medlem af Danske Fodterapeuter har du en obligatorisk erhvervs- og ansvarsforsikring, der opkræves kvartalsvis sammen med dit kontingent.

Forsikringen koster 25 kr. i kvartalet og dækker skade på patienter og patienters ejendele.

Hvis du oplever en situation, hvor du tror, at forsikringen dækker, bør du kontakte Topdanmark direkte på telefon 70 15 77 77.

Klik her for yderligere oplysninger om forsikringer.

Du får meget for dit kontingent i Danske Fodterapeuter
Du får meget for dit kontingent i Danske Fodterapeuter

Kontingentsatser

(Pr. 1. april 2021)

Aktive medlemmer:
1.665 kroner pr. kvartal.

Plus 25 kroner i kvartalet for en obligatorisk erhvervsansvarsforsikring.

Aktive medlemmer i udlandet: 
607 kroner pr. kvartal.

Passive medlemmer:
264,50 kroner pr. kvartal.

Nedsat kontingent:
832,50 kroner pr. kvartal

Lærere:
264,50 kroner pr. kvartal

Ydere (ej medlem):
1.248,75 kroner pr. kvartal

Studerende:
100 kroner pr. kvartal

 

Gør det nemt for dig selv og os - tilmeld dig Betalingsservice

Lad Betalingsservice gøre arbejdet for dig, så dit kontingent automatisk bliver betalt hvert kvartal.

  • Du tilmelder dig Betalingsservice i din netbank eller ved at klikke her.
  • Danske Fodterapeuter godkender alle opkrævninger og stopper dem, når du ikke længere er medlem.
  • Din tilmelding til Betalingsservice frigiver tid til andet medlemsarbejde i sekretariatet.
  • De oplysninger, du skal bruge til at tilmelde dig via din netbank, står på indbetalingskortet.

Kontingent og Skat

Danske Fodterapeuter opgiver hvert år i januar dit kontingent til Skat.

Hvis du har oplyst dit CVR-nummer, giver det dig fuldt fradrag i dit klinikregnskab. Hvis du derimod kun har oplyst dit cpr-nummer, vil du få fradraget i dit personlige skatteregnskab, hvor det vil være mere begrænset.


Her kan du se Danske Fodterapeuters Vedtægter

Danske Fodterapeuters vedtægterMeld dig ind

Bliv medlem af Danske FodterapeuterMedlemstilbud

Som medlem af Danske Fodterapeuter får du mulighed for særlige tilbud og rabatter.