Medlemskab af Danske Fodterapeuter

Danske Fodterapeuter tilbyder forskellige typer medlemskab, så du altid kan tilpasse dit medlemskab til din situation.

Aktivt medlem

Er for dig der er uddannet statsautoriseret fodterapeut og ønsker at blive medlem af Danske Fodterapeuter.
Meld dig ind her

 

Aktivt medlem i udlandet

Er for dig der er statsautoriseret fodterapeut og arbejder i udlandet.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Passivt medlem

Er for dig, der har stoppet med at arbejde som fodterapeut, men som gerne vil følge lidt med.
Du skal benytte denne blanket for at ændre dit medlemskab fra aktiv til passivt.

 

Fra passivt til aktivt medlemskab

For dig der igen ønsker at være aktiv medlem i Danske Fodterapeuter.
Ønsker du at gå fra passivt medlem til aktivt medlem, skal du benytte denne blanket.

 

Nedsat kontingent

Forhold der berettiger til nedsat kontingent, er barselsorlov, forældreorlov på fuld tid eller fuld ledighed. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for, i hvilke andre ekstraordinære tilfælde, der også kan bevilges nedsat kontingent.

Du skal benytte denne blanket for at ansøge om nedsat kontingent.

 

Lærere

Denne medlemskabstype er forbeholdt undervisere på de to fodterapeutskoler.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Ydere (uden medlemskab)

Har du et ydernummer, men IKKE er medlem af Danske Fodterapeuter, skal du betale en yderafgift.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Studerende

For dig der studerer på enten fodterapeutskolen i København eller Randers og gerne vil have glæde af foreningens tilbud og muligheder under din uddannelse.
Meld dig ind her.

 

_________________________________________________________

 

Tilmeld din betaling til Betalingsservice - PBS

Gør hverdagen lettere: Her kan du tilmelde dit kontingent til PBS, så det automatisk bliver betalt hvert kvartal.

Du kan tilmelde dig PBS betaling i din netbank (oplysningerne du skal bruge står på indbetalingskortet) eller ved at klikke her.

Du får meget for dit kontigent i Danske Fodterapeuter
Du får meget for dit kontigent i Danske Fodterapeuter

Kontingentsatser

(Pr. 1. april 2020)

Aktive medlemmer:
1.662 kr. pr. kvartal.

Herudover betaler aktive medlemmer 25 kr. i kvartalet for en obligatorisk erhvervsansvarsforsikring.

Aktive medlemmer i udlandet: 
606 kr. pr. kvartal.

Passive medlemmer:
264 kr. pr. kvartal.

Nedsat kontingent:
831 kr. pr. kvartal

Lærere:
264 kr. pr. kvartal

Ydere (ej medlem):
1.248 kr. pr. kvartal

Studerende:
100 kr. pr. kvartal

 

Erhvervs- og ansvarsforsikring

Som aktivt medlem af Danske Fodterapeuter har du en obligatorisk erhvervs- og ansvarsforsikring, der opkræves kvartalsvis sammen med dit kontingent.

Forsikringen koster 25 kr. i kvartalet og dækker skade på patienter og patienters ejendele.

Hvis du oplever en situation, hvor du tror, at forsikringen dækker, bør du kontakte Topdanmark direkte på telefon 70 15 77 77.

Klik her for yderligere oplysninger om forsikringer.

Kontingent og Skat
Danske Fodterapeuter indberetter automatisk hvert år i januar dit kontingent til Skat, hvis du har oplyst dit CVR-nummer. Det giver dig fuldt fradrag i dit klinikregnskab.

Hvis du derimod selv indberetter dit kontingent på dit cpr-nummer, har du begrænset fradragsret i skat i dit personlige skatteregnskab.


Her kan du se Danske Fodterapeuters Vedtægter

Danske Fodterapeuters vedtægterMeld dig ind

Bliv medlem af Danske FodterapeuterMedlemstilbud

Som medlem af Danske Fodterapeuter får du mulighed for særlige tilbud og rabatter.