Medlemskab af Danske Fodterapeuter

Danske Fodterapeuter tilbyder forskellige typer medlemskab, så du altid kan tilpasse dit medlemskab til din situation.

 

 

Aktivt medlem

Er for dig der er statsautoriseret fodterapeut og i arbejde.
Meld dig ind her

 

Aktivt medlem i udlandet

Er for dig der er statsautoriseret fodterapeut og arbejder i udlandet.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Passivt medlem

Er for dig, der har stoppet med at arbejde som fodterapeut, men som gerne vil følge lidt med.
Du skal benytte denne blanket for at ændre dit medlemskab fra aktiv til passivt.

 

Fra passiv til aktiv medlemskab

Ønsker du at gå fra passivt medlem til aktivt medlem, skal du benytte denne blanket.

 

Nedsat kontingent

Forhold der berettiger til nedsat kontingent, er barselsorlov, forældreorlov på fuld tid eller fuld ledighed. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for, i hvilke andre ekstraordinære tilfælde, der også kan bevilges nedsat kontingent.

Du skal benytte denne blanket for at ansøge om nedsat kontingent.

 

Lærere

Denne medlemskabstype er forbeholdt undervisere på de to fodterapeutskoler.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Ydere (uden medlemskab)

Har du et ydernummer, men IKKE er medlem af Danske Fodterapeuter, skal du betale en yderafgift.
Kontakt sekretariatet på 43 20 51 20.

 

Studerende

For dig der studerer på enten fodterapeutskolen i København eller Randers og gerne vil have glæde af foreningens tilbud og muligheder under din uddannelse.
Meld dig ind her.

 

_________________________________________________________

 

Betal kontingent med et klik

Du kan betale dit kontingent med et enkelt klik. Hvis du tilmelder dig elektroniske indbetalingskort via netbank, så vil du automatisk blive gjort opmærksom på nye regninger på din netbank i stedet for at få dem med posten. Du betaler regningerne blot ved at klikke ja, og dermed slipper du for at indtaste indbetalingskortets lange nummer, dato eller beløb.

Hvis du ikke vil tilmelde dig ordningen, får du indbetalingskort med posten som hidtil.

 

Tilmeld dine regninger PBS

Gør hverdagen lettere: Her kan du tilmelde dit kontingent til PBS, så det automatisk bliver betalt hvert kvartal.

Du kan tilmelde dig PBS betaling i din netbank (oplysningerne du skal bruge står på indbetalingskortet) eller ved at klikke her.

 
 

Du får meget for dit kontigent i Danske Fodterapeuter
Du får meget for dit kontigent i Danske Fodterapeuter

Kontingentsatser

pr. 1. april 2017

Aktive medlemmer
1.613 kr. pr. kvartal.

Herudover betaler aktive medlemmer 25 kr. i kvartalet for en obligatorisk erhvervsansvarsforsikring.

Aktive medlemmer i udlandet
588 kr. pr. kvartal.

Passive medlemmer
255 kr. pr. kvartal.

Nedsat kontingent
806,50 kr. pr. kvartal

Lærere
255 kr. pr. kvartal

Ydere (ej medlem)
1.210 kr. pr. kvartal

Studerende
100 kr. pr. kvartal

 

Dit kontingent er fradragsberettiget. Vi indberetter til SKAT på dine vegne ved årets afslutning.

Erhvervs- og ansvarsforsikring

Som aktivt medlem af Danske Fodterapeuter har du en obligatorisk erhvervs- og ansvarsforsikring, der opkræves kvartalsvis sammen med dit kontingent.

Forsikringen koster 25 kr. i kvartalet og dækker skade på patienter og patienters ejendele.

Hvis du oplever en situation, hvor du tror, at forsikringen dækker, bør du kontakte Topdanmark direkte på telefon 70 15 77 77.

Klik her for yderligere oplysninger om forsikringer.


Her kan du se Danske Fodterapeuters Vedtægter

Danske Fodterapeuters vedtægterMeld dig ind

Bliv medlem af Danske FodterapeuterMedlemstilbud

Som medlem af Danske Fodterapeuter får du mulighed for særlige tilbud og rabatter.