AKTIVERKLÆRING

Udfyldes ved overgang fra passiv til aktiv medlemskab.

 

Undertegnede erklærer herved, at  jeg atter fungerer som aktiv fodterapeut,

Jeg ønsker derfor igen at være aktiv medlem i Danske Fodterapeuter.

Aktiverlæring

Skriv adressen på dit arbejdssted
Vælg den dato hvorfra dit medlemskab skal overgå til aktivt