01.09.2020 | 11:49

Steno Diabetes Center Sjælland inviterer til temadag om diabetes og fødder. Dagen vil byde
på både faglige oplæg, mulighed for drøftelse af hverdagens udfordringer og praksisnære workshops. Der lægges vægt på, at du får både ny viden og inspiration, der kan omsættes til konkrete handlinger i din hverdag.

Programmet vil blandt andet byde på: 

Nyeste viden om diabetes
v/ Lise Tarnow, læge, direktør Steno Diabetes Center Sjælland

Faresignaler og behandling ved fodsår
v/Jesper Fabrin, Overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Derudover vil du blive introduceret til de muligheder der er for bestilling af forbindsstoffer i regionen, og præsenteret for konkrete redskaber, du kan bruge i din hverdag.  Du kan se det endelige program på Steno Diabetes Centers Sjællands hjemmeside www.stenosjaelland.dk fra slutningen af juni. 

Dato og sted: Du kan vælge mellem:

1/9-20 Næstved Sygehus, Foredragssalen, Herlufsvænge 14B, Næstved.
Tilmeld dig her


9/9-20 Holbæk Sygehus, Auditoriet, Akacievej 5, Holbæk.
Tilmeld dig her

Tidspunkt: kl. 9:00 – 16:00.

Arrangementet er gratis. Udeblivelse uden afbud medfører et gebyr på 250 kr.

Tilmelding: senest 15. august via XXXXX. Bemærk der er begrænsede antal pladser.

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive til Janne Lorenzen på jalor@regionsjaelland.dk.

Adresse: Vælg mellem:
1/9-20 Næstved Sygehus, Foredragssalen, Herlufsvænge 14B, Næstved
9/9-20 Holbæk Sygehus, Auditoriet, Akacievej 5, Holbæk
Tilmeldingsfrist: 15.08.2020
Start: 11:49 01.09.2020
Slut: 11:49 09.09.2020
Pris: Gratis