14.10.2021 | 17:00

Journalføring har i en årrække været et nødvendigt fokusområde, men mange autoriserede sundhedspersoner er i tvivl om de krav, der er til indholdet af patientjournalen.

Som statsautoriseret fodterapeut er du i vejet med alle andre autoriserede sundhedspersoner forpligtet til at føre journal. På Danske Fodterapeuters kursus i grundlæggende journalføring bliver du præsenteret for de lovkrav, du som autoriseret sundhedsperson skal gøre i din journalføring. Du præsenteres bl.a. for den nye bekendtgørelse og tilhørende vejledning, som forventes at træde i kraft 1. juli 2021, og for at patientjournalen alene skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Kurset vil give dig en forståelse for, hvordan patientjournalen både fungerer som denne arbejdsredskab, som mulig kontinuitet i behandlingsforløbet, samt er vigtig dokumentation i forbindelse med mulig klage- tilsyns- og erstatningssager.

Kurset byder på teoretisk og praksisnær undervisning i journalføring. Med afsæt i relevant specialer, f.eks. diabetes, vil du bl.a. blive præsenteret for, hvordan du kan opbygge din journal, så tidsskrifter løfte op til gældende krav, hvordan du kan spare tid i din daglige journalføring ved at bruge standardfraser, hvordan du indhenter og dokumenterer samtykke til behandling samt hvordan du kvalitetssikrer din egen journalføring ved hjælp af journalgennemgang.

Kurset udbydes af Danske Fodterapeuter og er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsen for Fodterapi.

Kurset er for dig, der er i tvivl om, hvad du skal journalføre i en rejse hver dag som fodterapeut og om din journalføring, der kræves, der er til fodterapeuters journalføring. Kurset er også relevant, hvis du mangler redskaber til at strukturere din journalføring, så du bl.a. undgår dobbeltdokumentation.

Undervisere på kurset er Mariah Kruse og Birgitte Silkjær.

Mariah er uddannet fodterapeut og har bl.a. erfaring som underviser på fodterapeutskolen i København. Derudover er Mariah og aktiv del af akkrediteringen af ​​fodterapeuter med ydernummer, idet Mariah både fungerer som landmåler hos IKAS og har undervist på Danske Fodterapeuters informationsmøder vedrørende akkreditering. Ligeledes er Mariah sagkyndig i Styrelsen for Patientklager. Mariah er klinikejer i Kastrup.

Birgitte arbejder på sekretariatet i Albertslund og har gennem de seneste tre år bl.a. rådgivet fodterapeuter med ydernummer i forbindelse akkrediteringsprocessen og har undervist på informationsmøderne vedrørende akkreditering. Birgitte har tidligere arbejdet med læring og hændelsesanalyser i forbindelse med rapportering af utilsigtede hændelser.

Ca. 2-3 uger før afholdelse af kurset vil deltagerne få tilsendt og link forberedelsesmateriale. For at få det fulde udbytte af kurset forventes det, at alle deltagere har forberedt sig inden kurset.

Det lærer du bl.a ​​.:
Kurset vil bl.a. give dig øget viden om;

  • de krav, både faglige og lovgivning, der er til indholdet af patientjournalen.
  • hvordan patientjournalen både fungerer som dette arbejdsredskab, der gør kontinuitet i behandling og fungerer som dokumentation i forbindelse med mulig tilsyns- erstatnings- og klagesager.
  • hvordan du kan opbygge patientjournalen, så du gør den røde tråd i din journalføring.
  • hvordan du kan anvende standardfraser i din journalføring.
  • hvordan du kvalitetssikrer din egen journalføring.

Emner du bliver undervist i:

  • Lovgivning: Autorisationsloven, Sundhedsloven samt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og tilhørende sektorspecifik vejledning.
  • Patientjournalen som arbejdsredskab og som dokumentation i bl.a. klagesager.
  • Indhold og opbygning af patientjournalen : Med udgangspunkt i lovgivning og de faglige normer for fodterapifaget.
  • Brugen af ​​standardfraser : Hvordan man kan anvende standardfraser og hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med standardfraser.
  • Kvalitetssikring af egen journalføring : Journalgennemgang af egen patientjournaler.

Tilmeld dig her

Adresse: Kurset afholdes virtuelt via Zoom
Deltagerne vil få tilsendt et link til deltagelse.
Tilmeldingsfrist: 23.09.2021
Start: 17:00 14.10.2021
Slut: 20:30 14.10.2021
Pris: kr. 200,00