30.10.2021 | 10:00

Danske Fodterapeuter afholder ordinær generalforsamling den 30. oktober 2021 på Nyborg Strand med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren forelægger reviderede årsregnskaber for de to foregående år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. a) Godkendelse af strategi og målsætninger
  b) Godkendelse af honorar til formand, bestyrelse og udvalgsmedlemmer
  c) Fastsættelse af kontingent
  d) Godkendelse af budget for indeværende og kommende regnskabsår
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Evt. 

Efter frokost vil bestyrelsen uddele prisen "Årets fodterapeut".

Det er kun aktive medlemmer, der har betalt kontingent for de to forudliggende kvartaler, der har stemmeret.
Passive medlemmer af foreningen og studerende har taleret på generalforsamlingen, men ingen stemmeret.

 

Deltagelse

Pakke 1:
Generalforsamling uden forplejning: GRATIS
Klik her for tilmelde dig til pakke 1.

Pakke 2:
Generalforsamling med frokost: 198,- kr.
Klik her for at tilmelde dig til pakke 2.

Pakke 3:
Generalforsamling med frokost og festmiddag*: 795,- kr.
Klik her for at tilmelde dig til pakke 3.

Der er deadline for bestilling af pakker den  20. oktober 2021. herefter til sekretariatet

 

Overnatning

Bestilling af værelse bookes direkte hos Nyborg Strand på egen regning – henvis til

Danske Fodterapeuter booking nr. 49922

 

Prisen enkelt værelse kr. 906,-

Prisen dobbelt værelse kr. 1.028,- for 2 personer

 

*Info om festmiddag:

Velkomstdrink, menu med tre retter samt kaffe/te, Husets øko-vine ad libitum til middagen incl. 1 gl. dessertvin. Vinen kan byttes til øl/bl. vand.

Musikken leveres af www.alletidersmusik.dk

 

OBS

Husk også at tilmelde dig til årsmødet søndag den 31. oktober 2021 med tema om børnefødder. 
Klik her for at tilmelde dig Årsmødet.

 

 

 

Adresse: Nyborg Strand
Nyborg
Start: 10:00 30.10.2021
Slut: 16:00 30.10.2021
Pris: Gratis