26.10.2019 | 09:00

Generalforsamlingen 2019 foregår den 26. oktober 2019 på Hotel Comwell i Korsør.

Generalforsamlingen starter kl. 10:00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren forelægger reviderede årsregnskaber for de to foregående år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. a) Godkendelse af strategi og målsætninger
  b) Godkendelse af honorar til formand, bestyrelse og udvalgsmedlemmer
  c) Fastsættelse af kontingent
  d) Godkendelse af budget for indeværende og kommende regnskabsår
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

Efter frokost vil bestyrelsen uddele prisen "Årets fodterapeut".

Det er kun aktive medlemmer, der har betalt kontingent for de to forudliggende kvartaler, der har stemmeret.
Passive medlemmer af foreningen og studerende har taleret på generalforsamlingen, men ingen stemmeret.

 

Deltagelse

Pakke 1:
Generalforsamling uden forplejning: GRATIS

Pakke 2:
Generalforsamling med frokost: 180,- kr.

Pakke 3:
Generalforsamling med frokost og festmiddag: 650,- kr.

Der er deadline for bestilling af pakker den  20. oktober 2019. herefter til sekretariatet

 

Overnatning

Der er reserveret en række værelser på Hotel Comwell i Korsør. Værelser bestiller og afregner man selv direkte med hotellet.

Reservation skal ske til konference.korsor@comwell.dk og med henvisning til Danske Fodterapeuter.

Enkeltværelse: 795,- kr.

Dobbelt værelse: 996,- kr.

Der er deadline for bestilling af værelser den 27. september 2019.

 

Ringer du til Hotel Comwell skal du bede om, at blive omstillet til Elisabeth Eugster: 58 35 01 10.

 

 

 

 

Adresse: Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør
Tilmeldingsfrist: Sidste dato for tilmelding var: 20.10.2019
Start: 09:00 26.10.2019
Slut: 16:30 27.10.2019
Pris: Gratis