Hvis du er selvstændig og bliver syg

Hvis du er klinikejer eller indlejer og bliver ude af stand til at arbejde p.gr. af sygdom, har du ikke nogen indtjening de første 14 dage. Herefter kan du få sygedagpenge, der dog maksimalt svarer til det almindelige dagpengeniveau (kr. 4.405 pr. uge i 2020). Det er derfor vigtigt, at du overvejer at forsikre dig, eller at du har en opsparing at tære på, mens du er syg.