Samtykke til behandling

Inden du påbegynder din behandling skal din patient give sit informerede samtykke til behandlingsplanen. Et informeret samtykke indebærer, at du som fodterapeut sikrer dig, at din patient er tilstrækkelig informeret om behandlingen, så han/hun ved, hvad der samtykkes til.

Dette samtykke behøver ikke være skriftligt. Her er det tilstrækkeligt, at du dokumenterer i journalen, at patienten har givet sit informerede samtykke. Samtykket kan med fordel dokumenteres i tilknytning til behandlingsplanen. På denne måde kan man nemt finde, hvilken behandling patienten har samtykket til, og hvornår samtykket blev givet.

Samtykket udløber ikke, så længe behandlingen pågår - dvs., at der ikke er ændret eller tilføjet noget i behandlingsplanen. Sker der ændringer, skal patienten give et nyt informeret samtykke - igen er et mundtligt samtykke tilstrækkeligt, som dokumenteres i tilknytning til den ændrede behandlingsplan.

 

 

Samtykke til videregivelse af persondata og/eller helbredsoplysninger til regionen under praksisoverenskomsten

Du behøver ikke have patientens samtykke - hverken mundtligt eller skriftligt -  til at videresende persondata eller helbredsoplysninger, når det drejer sig om en behandling under et af specialerne - altså en overenskomstpatient. Det skyldes, at oplysningerne er nødvendige for regionens sagsbehandling, og du har forsyningspligt på området

Vurderingen om at det ikke kræver samtykke, har vi fået af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

 

Samtykke til videregivelse af persondata og/eller helbredsoplysninger i forbindelse med behandling, der ikke er underlagt overenskomsten (egen læge, sårambulatorium ect.)

Hvis du får brug for, at videresende helbredsoplysninger til patientens egen læge eller anden sundhedsfaglig person, som led i behandlingen, er et mundtligt samtykke tilstrækkeligt. Samtykket bør skrives i journalen, så det dokumenteres.

 

 

Samtykke til videregivelse af persondata og/eller helbredsoplysninger med andet formål end behandling, fx til private sundhedsforsikringer, pårørende eller håndskomageren.

Når du videregiver helbredsoplysninger til tredje part, og hvor formålet med videregivelsen ikke er behandling, så kræver det et skriftligt samtykke fra patienten.
 
Samtykket udløber efter et år, og skal fornyes.

Vi anbefaler at du bruger Danske Fodterapeuters standardskabelon (dokument nr 07 eller 08), eller at du sikrer dig, at din IT-uddyber lever op til de formuleringer til samtykket, som står i skabelonen fra Danske Fodterapeuter.

I det konkrete tilfælde med Sygesikring Danmark, har foreningen forespurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, da der jo er tale om patienter, der er medlem af Sygesikring Danmark, og hvor fodterapeuten udelukkende videregiver oplysningerne på vegne af patienten, så patienten kan modtage sit tilskud. Vi afventer stadig svar fra Styrelsen.

 

Det er vigtigt at have patientens samtykke til den kommende behandling
Det er vigtigt at have patientens samtykke til den kommende behandling

Sådan får du samtykke!

 • Når patienten er i stolen, skal du, inden du begynder en behandling (fodbehandling, bøjlebehandling, etc.) spørge patienten, om han eller hun er indforstået med den foreslåede behandling. Du noterer kort svaret i patientjournalen.
   
 • Så længe du kun gennemfører denne type behandling, skal du ikke indhente fornyet samtykke hver gang.
   
 • Hvis du påbegynder en anden type behandling, skal du igen spørge patienten og notere svaret i journalen.
   
 • Hvis du gerne vil sende oplysninger om patienten til andre sundhedspersoner, skal du spørge patienten. Svaret noteres i journalen.
   
 • Hvis du skal sende oplysninger om patienten til andre end sundhedspersoner - altså når det ikke drejer sig om selve behandlingen - skal patienten give sit skriftlige samtykke hertil. Samtykket skal fornys én gang om året.