Flere og flere medlemmer oplever, at patienter nægter at udlevere deres cpr-nummer, når de får en behandling. I den situation kan det være svært at overbevise patienten om, at det er nødvendigt, især hvis der ikke er noget tilskud involveret i behandlingen.

For at hjælpe dig med at forklare og begrunde kravet om cpr-nummer har Danske Fodterapeuter udarbejdet et dokument til dig, som du kan have liggende i din klinik og udlevere, hvis det bliver nødvendigt.

 

Fakta om dit cpr-nummer

Undrer du dig over, hvorfor fodterapeuten skal have dit cpr-nummer eller sundhedskort?

 

Det korte svar er, at det kræver loven.

 

Det lidt længere svar får du her:

 1. Alle autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre journal, heriblandt fodterapeuter. Cpr-nummeret er en af de obligatoriske informationer i journalen. Det står i Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.
   
 2. Cpr-nummeret sikrer, at du altid kan identificeres korrekt, og at oplysningerne om behandlinger i klinikken altid bliver registreret på dig. Det betyder endvidere, hvis der opstår et behov for at se dit behandlingsforløb, kan man uden problemer identificere alle de behandlinger, du har fået og se eventuelle bemærkninger.
   
 3. Får du tilskud til fodterapi via sygesikringen, betyder cpr-nummeret, at du via sundhed.dk altid kan se, hvilke fodterapibehandlinger du har fået, og hvad de har kostet.
   
 4. Fodterapeuter bruger udelukkende cpr-nummeret til journalføring i eget journalsystem. Desuden har fodterapeuter tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om dig uden dit samtykke.
   
 5. Har du en henvisning, skal du udlevere deres sundhedskort for at få tilskud til fodterapi.

 

Klik på dokumentet for at åbne det.

 • Kravet om cpr-nummer står i Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler §10. Læs bekendtgørelsen her

 • I Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet står der under punkt 3.1: 'Som udgangspunkt gælder, at en patient alene kan anses for korrekt identificeret ved fulde navn og personnummer'. Læs vejledningen her