ALMINDELIGT OG UDVIDET HELBREDSTILLÆG

Pensionister i Danmark kan søge om helbredstillæg til forskellige sundhedsbehandlinger, blandt andet fodbehandling. Om en pensionist kan få helbredstillæg afhænger af en række forhold, som kommunen vurderer ud fra lov om social pension, herunder formue og indtægt. Der skelnes mellem det almindelige og det udvidede helbredstillæg.

Det almindelige helbredstillæg er kun relevant, hvis patienten har fået tilskud til fodterapi efter sundhedsloven – dvs. patienten har fået behandling hos en fodterapeut med ydernummer. Kommunen skal – hvis de overordnede økonomiske betingelser er til stede – udbetale tillægget, når bare der er givet tilskud til fodterapi efter sundhedsloven.

Det udvidede helbredstillæg handler om tilskud til nødvendig fodbehandling hos en fodbehandler, dvs. både fodterapeut og fodplejer. Patienter, der er tilskudsberettigede efter sundhedsloven (hos en fodterapeut med ydernummer) skal have opbrugt sine muligheder for at få tilskud efter sundhedsloven, før patienten eventuelt kan få udvidet helbredstillæg. Kommunen giver kun udvidet helbredstillæg, hvis den vurderer, at fodbehandling er nødvendig.

Læs mere i guiden på denne side om forskellen på almindeligt og udvidet helbredstillæg, og om reglerne vedr. kropsbårne hjælpemidler i lov om social service § 112.

 

 

Afregning af helbredstillæg

Flere kommuner har investereret i et IT-program ved navn Opus Lex Fodbehandling. Med programmet ønsker kommunerne at gøre det muligt for pensionister, som er berettiget til almindeligt eller udvidet helbredstillæg, kun at betale et mindre beløb (egenbetalingen) efter behandlingen. Fodterapeuten skal derefter via IT-programmet afregne det resterende beløb med kommunen.

Det er den enkelte fodterapeuts eget valg, om man ønsker at gå med i ordningen.

Hvis man går med, skal man altså lægge penge ud for kommunen. Man skal så være særlig opmærksom på, at borgerens pensionsprocent er rigtig (denne fremgår af IT-systemet og helbredskortet). Hvis man ikke sikrer sig dette, risikerer man at lægge penge ud for kommunen, som man ikke kan få igen. Man bliver ikke honoreret for at gå med i ordningen. Man kan dog med fordel gå i dialog med kommunen om, hvorvidt de vil udbetale et honorar for vurderingen af behandlingsbehovet hos den enkelte borger.

Hvis man ikke går med, skal borgeren betale det fulde beløb for behandlingen og derefter selv indsende sin ansøgning om refusion til kommunen. Helbredstillægget er et anliggende mellem borger og kommunen, og kommunen kan ikke kræve, at en fodterapeut skal gå med i ordningen. Ligeledes kan de ikke bestemme, at borgeren skal anvende bestemte fodterapeuter.

Hvis man som medlem oplever problemer i forhold til kommunens administration af helbredstillægget eller har spørgsmål, er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Klik på guiden for at læse den.


Patientens CPR-nummer

Flere og flere medlemmer oplever, at patienter nægter at udlevere deres cpr-nummer, når de får en behandling. I den situation kan det være svært at overbevise patienten om, at det er nødvendigt, især hvis der ikke er noget tilskud involveret i behandlingen.Patientsamtykke

Hvornår skal du have et samtykke og hvilken slags?