Som yder skal du søge om tilladelse til en række ændringer i dine arbejdsforhold. Her på siden finder du vejledninger til, hvordan du søger og informerer regionen om disse ændringer:

  1. Dit ydernummer er personligt og givet til en specifik klinikadresse. Hvis du ønsker at flytte din klinikadresse, skal du først søge regionen om tilladelse og forklare, hvorfor du ønsker at flytte. Hvorvidt du får tilladelsen afhænger bl.a. af praksisplanen. Hvis den nye adresse ligger i samme område, som din nuværende klinik, er chancerne gode. Hvis du flytter klinik uden at søge regionen, risikerer du enten at skulle flytte tilbage eller aflevere dit ydernummer. 
  2. Som yder er du berettiget til at overdrage dit ydernummer til en anden fodterapeut. Du skal meddele navnet på den person, ydernummeret overdrages til, og denne skal tiltræde overenskomsten.
  3. Hvis du i forvejen har et ydernummer og er blevet tildelt en ekstra kapacitet (§ 18.1) skal du informere regionen om navnet på den behandlende medhjælp.  
  4. Hvis du ønsker at dele dit ydernummer med en anden fodterapeut kan du søge om tilladelse hertil (§ 18.2). De omstændigheder, der kan begrunde tilladelsen, kan være særlige familiemæssige årsager, ønsket om at stille sin arbejdskraft til rådighed for andre funktioner, fodterapeutens alder eller svagelighed. Endvidere skal du være opmærksom på, at du med stor sandsynlighed vil blive pålagt et omsætningsloft, som er baseret på din omsætning de foregående år. Foruden at udfylde det blå skema skal du fremsende en skiftlig motivation for, hvorfor du ønsker at dele din kapacitet.
  5. Som yder er du berettiget til at antage en vikar. Du skal meddele navnet på din vikar og oplyse den forventede vikarperiodes længde. Derudover skal du sammen med skemaet indsende baggrund for, hvorfor du antager en vikar. En vikar vil altid være en midlertidig foranstaltning, og kan maksimalt vare et år. Hvis du antager en vikar i mindre end 3 uger, skal det dog ikke meddeles regionen. 

 

Du finder vejledninger til, hvordan du udfylder skemaet, i de grå bokse neden for. 

Klik på billedet for at åbne skemaet

Du udfylder skemaet på din computer, printer det og underskriver. Herefter scanner du skemaet, og sender det til til info@fodterapeut.dk

Hvis du ikke har mulighed for at scanne, kan du også sende skemaet med posten. 

Er du i tvivl om, hvordan du gør, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Skemaet er en pdf-fil, der åbner i et nyt vindue eller bliver downloadet til din computer, alt efter model og fabrikat.

1. Vejledning til ansøgning om tilladelse til at flytte din klinik til en ny adresse

Du skal udfylde "det blå skema", underskrive det og sende det til sekretariatet - enten elektronisk eller med post.

Du kan hente en vejledning i, hvordan du udfylder skemaet korrekt her.

2. Vejledning til ansøgning om tilladelse til at overdrage dit ydernummer til en anden fodterapeut

Du skal udfylde "det blå skema", underskrive det og sende det til sekretariatet - enten elektronisk eller med post.

Du kan hente en vejledning i, hvordan du udfylder skemaet korrekt her.

 

Du skal også udfylde nedenstående blanket

3. Vejledning til ansøgning om behandlende medhjælp §18 stk. 1

Du skal udfylde "det blå skema", (i skemaet står der §16 stk. 1. - Region Danmark skal udarbejde et nyt skema, som vi stadig venter på) underskrive det og sende det til sekretariatet - enten elektronisk eller med post.

Du kan hente en vejledning i hvordan du udfylder skemaet korrekt her.

4. Vejledning til ansøgning om behandlende medhjælp §18 stk. 2                                                 

Du skal udfylde "det blå skema", (i skemaet står der §16 stk. 2. - Region Danmark skal udarbejde et nyt skema, som vi stadig venter på) underskrive det og sende det til sekretariatet - enten elektronisk eller med post.

Du kan hente en vejledning i hvordan du udfylder skemaet korrekt her.

5. Vejledning til ansøgning om vikar

Du skal udfylde "det blå skema", underskrive det og sende det til sekretariatet - enten elektronisk eller med post.

Du kan hente en vejledning i hvordan du udfylder skemaet korrekt her.