Når du fra regionen har fået tilsagn om tildeling af et ydernummer, skal du formelt tiltræde overenskomsten.

Det sker ved, at du udfylder og underskriver et skema, som skal indsendes til Danske Fodterapeuter. Foreningen attesterer skemaet, og sender det videre til den relevante region. 

Du finder skemaet til højre på denne side. Nederst på siden ligger en vejledning til, hvordan du skal udfylde skemaet.

 

Jævnfør overenskomstens § 9, Stk. 8 skal ansøgere vedlægge en fuldmagt til regionens indhentelse af børneattest. Det er derfor vigtigt, at du også husker at udfylde fuldmagten på side 2 og sender den med ind.

Klik på billedet for at åbne skemaet

Du udfylder skemaet på din computer, printer det og underskriver. Herefter scanner du skemaet, og sender det til til info@fodterapeut.dk

Hvis du ikke har mulighed for at scanne, kan du også sende skemaet med posten. 

Er du i tvivl om, hvordan du gør, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Skemaet er en pdf-fil, der åbner i et nyt vindue eller bliver downloadet til din computer, alt efter model og fabrikat

Er du IKKE medlem af Danske Fodterapeuter?

Hvis du ikke er medlem af Danske Fodterapeuter, skal du i henhold til indgået aftale med Danske Regioner betale 75 % af det ordinære kontingent i gebyr til foreningen for forhandling og administration af overenskomsten.