Fodterapeutuddannelsen

Fodterapeutskolen København

Det tager 1½ år at uddanne sig som statsaut. fodterapeut, og man kan tage uddannelsen både i København og i Randers. I København ligger Fodterapeutskolen i Titangade 13B og i Randers er uddannelsen en del af Tradium der har til huse på Vester Allé 26.

Fodterapeutuddannelsen er meget intensiv, da eleverne skal opnå mange færdigheder på kort tid. Al undervisning foregår på skolen, og der er ingen obligatorisk praktikperiode tilknyttet i uddannelsen.

Autorisationen er et kvalitetsstempel
Når du uddanner dig til fodterapeut, får du samtidig en autorisation på lige fod med andre faggrupper såsom fysioterapeuter og praktiserende læger.

En autorisation både forpligter og beskytter patienterne, idet alle fodterapeuter har den samme uddannelse og skal leve op til en række krav om blandt andet hygiejne og efteruddannelse, når de praktiserer. Endvidere er samtlige fodterapeuter underlagt Patientklagenævnet, så patienterne altid har mulighed for at klage over en fejlbehandling. 

Adgangskrav
Du skal som minimum have bestået folkeskolen afgangsprøve med dansk, regning/matematik, fysik/kemi eller have tilsvarende skolekundskaber. Endvidere skal du have erhvervserfaring fra plejesektoren og have deltaget på et grundkursus i førstehjælp.

Hvor ansøger du?
Du kan rekvirere et ansøgningsskema på en af skolerne. Vedlæg dit CV og beskriv, hvorfor du ønsker at søge ind på uddannelsen.

Skolerne optager nye elever to gange om året. I alt optages omkring 145 elever årligt.

Du kan læse mere om uddannelsen og jobbet som fodterapeut via disse links til Uddannelsesguiden.dk

Fodterapeutskolerne:

Tradium, Fodterapeutskolen
Vester Allé 26, 8900 Randers.
Postadresse: 
Minervavej 63, 8960 Randers SØ 
Inspektør Lone Egstrup.
Tlf. 87 10 04 00.
Fax 87 10 04 33
www.tradium.dk/  
http://www.facebook.com/tradiumfodterapeut

Fodterapeutskolen København
Titangade 13B, 2200 København N
Tidsbestilling tlf. 3535 6622 (hverdage kl. 9-12)
Administration og Studievejledning tlf. 2923 2803 eller 2923 2804
Skoleleder: Lykke Rønholt
Mail:
www.fodterapeutskolen.dk

Annoncer

Share |

Tilmelding til nyhedsbrev

Vi kan se at du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, og da vi fremover oftere vil informere elektronisk, vil det være til din fordel, at tilmede dig Landsforeningens nyhedsbrev.

For at tilmelde dig nyhedsbrevet, skal du redigere din brugerprofil

Tilmelding til nyhedsbrevet står nederst i højre hjørne, hvor du sætter et "flueben" i den lille kasse. Husk at klikke på "Gem ændringer", inden du forlader siden.

X